Našim záměrem je vést děti k učení a poznání formou her. Vytvořit příjemné zázemí, ve kterém se budou cítit dobře. Rozvoj osobnosti je pro nás stejně důležitý, jako praktické vědomosti z každodenního života. Proto jsme zvolili takový přístup, abychom každé dítě poznali co nejlépe.

Závislost na elektronice, strach z neznámého, pocit nadřazenosti, první projevy šikany, nic z toho nám není neznámé. Oproti tomu vztah k sobě samému, ke svému okolí, základní hygienické a společenské návyky nebo i rozvoj motoriky a řeči je základem naší práce. Jsme připraveni pro vaše dítě udělat maximum. Náš program jsme sestavili na základě vlastních zkušeností, školních programů a znalostí úspěšně převedených do praxe .

Ke stažení:
Školní řád
Vnitřní řád
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

My jsme školka Kolovrátek,
užijem si spoustu hrátek.
Je nám spolu prostě hej,
Jula s Ájou jsou ti nej.
Bude to tu jistě fajn,
a tak klidně pojďte k nám.

Připravujeme
Březen 2016

Plavání Benešov 10 lekcí/ 2500,-Kč

Pátek 6.5. 2016

BESÍDKA KE DNI MATEK OD 16.00 hod.

Středa 11.5. 2016

Den otevřených dveří spojený se zápisem pro
šk. rok 2016/2017

Připravujeme
Pondělí 1.6. 2016

Den dětí - dopolední program pro děti

Neděle 5.6. - Pátek 10.6. 2016

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ PEC POD SNĚŽKOU

Pátek 24.6. 2016

SPOLEČNÉ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SPOJENÉHO S OPÉKÁNÍM BUŘTÍKŮ
Začínáme v 16.00hod. na školní zahradě

Divadélko
ÚNOR 15.2. 9.15 hod.

Princezna a drak

BŘEZEN 17.3. 9.30 hod

Velikonoce a kouzelný dědeček

16.5. 9.15 hod.

Pohádka o Lišce