Nabízíme Vám školku
* s rodinným přístupem
* se sedmiletou tradicí
* respektující osobnost dítěte, jeho vývojové potřeby
* poskytující podnětné motivující prostředí, kde budou mít děti chuť učit se a poznávat nové
* propojující znalosti a dovednosti se skutečným životem
* podporující spolupráci spíše než soutěžení, respekt k druhému, vzájemnou toleranci, vlastní zodpovědnost, samostatnost, aktivitu

Nabízíme Vám hlídání
Hodinové hlídání dětí od 18 měsíců
  * Potřebujete si nakoupit?
  * Potřebujete si zajít k lékaři?
  * Potřebujete si doma uklidit?

Přiveďte své děti do Kolovrátku, kde mají možnost pohrát si se svými vrstevníky, pobýt v kolektivu s hodnými tetami a vyzkoušet si různé výtvarné či hudební činnosti.

Ke stažení:
Školní řád
Vnitřní řád
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

My jsme školka Kolovrátek,
užijem si spoustu hrátek.
Je nám spolu prostě hej,
Jula s Ájou jsou ti nej.
Bude to tu jistě fajn,
a tak klidně pojďte k nám.