07.00 - 08.30 Příchod dětí, volná hra a čekaní na kamarády.
08.30 - 09.00 Raníček - cvičení a pohybové hry, relaxace.
09.00 - 09.30 Svačina - hygiena, sebeobsluha.
09.30 - 10.00 Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu
                      a vzdělání.
10.00 - 10.15 Osobní hygiena, příprava dětí na pobyt venku.
10.15 - 11.30 Pobyt venku - řízené činnosti a aktivity.
12.00 - 12.30 Oběd - osobní hygiena dětí, příprava na spaní,                       sebeobsluha.
12.30 - 14.30 Odpočinek,relaxace - četba pohádek
                      a příběhů,relaxační hudba.
14.30 - 15.00 Svačina - sebeobsluha, samostatnost,                       kultura stolování.
15.00 - 17.00 Odpoledníček - různorodé řízené aktivity                       hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity.

Malujeme obrázky s danou tématikou.
Rozvoj motoriky.
Procházky po okolí.
Co nám přinášejí změny ročních období.
Rozvíjení vztahů mezi dětmi.
Procvičování výslovnosti a paměti.
Opakování krátkých básniček .
Pozorování změn v přírodě.
Vyprávění vlastních zážitků.