Školné celodenní docházka 6.800 Kč / měsíc
Stravné celodenní docházka 68 Kč / Den
Celodenní docházka je 07.00 - 17.00h.

Školné půldenní docházka 4.500 Kč / měsíc
Stravné půldenní docházka 58 Kč / Den
Dopolední docházka je 07.00 - 12.30h.
Odpolední docházka je 11.30h - 17.00h.

Sleva školného pro dalšího sourozence:
Celodenní docházka 5.900 Kč (celkem 11.800 Kč)
Půldenní docházka 4.050 Kč (celkem 8.100 Kč)

Dále je možné využít permanentky
3.000 Kč – 6 x celý den / 10 x půl den
(platnost pouze jeden měsíc)
4.000 Kč – 8 x celý den / 14 x půl den
(Pouze v případě nenaplněné kapacity,
docházka min. 2 dny v týdnu, platnost 2 měsíce)
5.000 Kč – 10 x celý den / 17 x půl den
(Pouze v případě nenaplněné kapacity,
docházka min. 2 dny v týdnu, platnost 2 měsíce)