Hrajeme si s lístečky… je program, ve kterém se děti budou učit celkovému rozvoji své osobnosti a získávat vědomosti, které jsou pro ně důležité a zároveň poznávat svět kolem sebe. Pod každým lístkem se schovává program plný poznání, vědomostí a to vše formou her.

Dítě a svět
Najít vztah dítěte k prostředí, kde žije. Poznávat co je bezpečné a naopak. Osvojovat si poznatky o přírodě a jejich proměnách. Co je rodina a její význam pro život. Poznání sebe samého. Naučit se vnímat okolí.

Dítě a jeho tělo
Podpora správného držení těla. Orientace v prostoru. Rozvoj smyslového vnímání

Dítě a společnost
Rozvoj vlastní fantazie a představivosti. Umět vyjádřit svůj prožitek. Rozvíjet schopnost spolupracovat s ostatními.

Dítě a ten druhý
Rozvoj schopnosti přátelství. Jak pomáhá starší mladšímu. Posilovat prosociální chování jeden k druhému ve skupině.

Dítě a jeho psychika
Rozvoj komunikativních schopností. Učit se spolupracovat při řešení problémů. Schopnost vcítit se do druhého. Umět popsat svoje pocity a podělit se o ně.