Nabízíme Vám školku

- s rodinným přístupem
- s dlouholetou tradicí
- respektující osobnost dítěte a jeho vývojové potřeby
- poskytující podnětné, motivující prostředí
- kde se děti rády učí a poznávají nové věci
- kam přijímáme i děti mladší 3 let

Ke stažení:
Školní řád
Vnitřní řád
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

My jsme školka Kolovrátek,
užijem si spoustu hrátek.
Je nám spolu prostě hej,
Jula s Ájou jsou ti nej.
Bude to tu jistě fajn,
a tak klidně pojďte k nám.